POLAND

Name of scheme: Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych (MPPL)(Common Birds Survey)
Organisation: OTOP/BirdLife Poland (The Polish Society for the Protection of Birds)
Status: ongoing
Start: 2000
Number of fieldworkers: 400
Species: 110
Habitats recorded: yes
Methods: line transect
Selection of plots: stratified random
Sustainable support: yes
Website: http://www.mppl.pl or http://www.monitoringptakow.gios.gov.pl
Reference:
Chodkiewicz T., Neubauer G., Sikora A., Ławicki Ł., Meissner W., Bobrek R., Cenian Z., Bzoma S., Betleja J., Kuczyński L., Moczarska J., Rohde Z., Rubacha S., Wieloch M., Wylegała P., Zielińska M., Zieliński P., Chylarecki P. 2018. Monitoring Ptaków Polski w latach 2016–2018. Biuletyn Monitoringu Przyrody 17: 1–90.

Chylarecki P., Chodkiewicz T., Neubauer G., Sikora A., Meissner W., Woźniak B., Wylegała P., Ławicki Ł., Marchowski D., Betleja J., Bzoma S., Cenian Z., Górski A., Korniluk M., Moczarska J., Ochocińska D., Rubacha S., Wieloch M., Zielińska M., Zieliński P., Kuczyński L. 2018.
Trendy liczebności ptaków w Polsce. GIOŚ, Warszawa.

National indicators: Farmland Bird Index, Forest Bird Index

Contact:
Tomasz Chodkiewicz
, national coordinator of the project, Polish Society for the Protection of Birds (OTOP), ul. Odrowaza 24, 05-270 Marki, e-mail: mppl@otop.org.pl
Jadwiga Moczarska, technical coordinator, Polish Society for the Protection of Birds (OTOP), ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki, e-mail: jadwiga.moczarska@otop.org.pl
dr hab. Przemysław Chylarecki, scientific expert, Museum & Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences, Wilcza 64, 00-679 Warszawa, Poland, e-mail: pch@miiz.waw.pl
dr hab. Lechosław Kuczyński, scientific expert, Adam Mickiewicz University in Poznań, Umultowska 89, 61-614 Poznań, e-mail: lechu@amu.edu.pl

Indicators produced are used as official indicators in the country: yes

Project funding Chief Inspectorate of the Environmental Protection and National Fund for Environmental Protection and Water Management