Menu:


BELGIUM

Flanders

Name of scheme: Common Breeding Birds Flanders

Organisation: Research Institute for Nature and Forest, BirdLife Flanders, Natuurpunt.vzw
Status: ongoing
Start: 2007
Number of fieldworkers: 300
Species: 101
Habitats recorded: no
Methods: point counts
Selection of plots: random stratified
Sustainable support: yes
Reference: Algemene Broedvogels Vlaanderen (ABV): nieuwe cijfers en trends Glenn Vermeersch & Thierry Onkelinx (INBO) - Iwan Lewylle (Natuurpunt Studie) INBO Vogelnieuws 2015 24: 14-16 download,
Vermeersch, G. and Anselin, A. (2009): Broedvogels in Vlaanderen 2006-2007: recente status en trends van Bijzondere Broedvogels en soorten van de Vlaamse Rode Lijst en/of Bijlage I van de Europese Vogelrichtlijn.
National indicators: Common Bird Index for Flanders region, Breeding Bird Index Flanders
Contact: Glenn Vermeersch, INBO, Kliniekstraat 25, B-1070 Brussels, Belgium, e-mail: glenn.vermeersch (at) inbo.be


Brussels

Name of scheme: "Brussels Bird Survey" (Common Breeding Birds Survey - SOCBRU)
Organisation: Aves - Natagora
Status: ongoing
Start: 1992
Number of fieldworkers: 35
Species: 134 (significant trends can only be obtained for about 40 species)
Habitats recorded: no
Methods: point counts
Selection of plots: other
Sustainable support: yes
Website: www.aves.be
National indicators: wild bird indicators for Brussels region
Reference: Weiserbs, A. (2009): Oiseaux communs de Bruxelles - Evolution 1992-2008. Oiseaux de Bruxelles n° 1. Aves, Liège
Weiserbs, A. and Jacob, J. P. (2007): Survey of common breeding birds in the Brussels Region: Analyze of the results 1992-2005. Aves 44: 65-78.
Weiserbs, A. (2012): Twenty years monitoring of common birds in Brussels. Aves, 49:13-21
Weiserbs, A. (2012): Spring census of common water bird populations in the Region of Brussels. Aves, 49:23-28

Contact: Anne Weiserbs, Aves-Natagora, Rue Nanon 98, BE-5000 Belgium, e-mail: anne.weiserbs (at) aves.be


Wallonia

Name of scheme: Common Breeding Birds Survey in Wallonia (SOCWAL)
Organisation: Aves - Natagora
Status: ongoing
Start: 1990
Number of fieldworkers: 170
Species: 80
Habitats recorded: yes
Methods: point counts
Sustainable support: yes
Website: www.aves.be
Reference: Paquet, J.-Y., Jacob, J.-P., Kinet, T. & Vansteenwegen, Ch. (2010): Les tendances des populations d´oiseaux communs en Wallonie de 1990 à 2009. Aves 47/1: 1-19.
National indicators: wild bird indicators for Wallonia region

Contact: Antoine Derouaux, Aves-Natagora, Département Études, 3 rue Fusch, B-4000 Liège, Belgium, e-mail: antoine.derouaux (at) aves.be and Jean-Yves Paquet, 98, rue Nanon, B-5000 Namur, Belgium, e-mail: jean-yves.paquet (at) aves.be


Indicators produced are used as official indicators in the country: yes

2017-07-31


Copyright © - EBCC 2004-2017 - All rights reserved